Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Gedegen oplossingen

Specialistisch en innovatief verkeerskundig advies, Bureau de Groot Volker levert eigentijdse, gedegen oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, verkeer en vervoer.

Vakinhoudelijk onderbouwd en met heldere conclusies en aanbevelingen, of u nu een uitgebreid beleidsplan of een kort en krachtig advies wilt.

Adviesgebieden

Parkeren

 • Parkeeranalyses
 • Beleidsplannen
 • Parkeernormen
 • Parkeervisies en parkeerbeleidsplannen
 • (Financiële) haalbaarheidsstudies
 • Parkeren in woonwijken
 • Implementatie van parkeerbeleid en maatregelen
Verkeersveiligheid
 • Verkeersveiligheidsplannen
 • Opstellen
 • Evaluatie
 • Ongevallenanalyses
 • Oversteekbaarheid
 • Schoolomgeving
 • Advies en ontwerp van infrastructuur