Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid en doorstroming is essentieel voor het goed functioneren van het wegennet. Bureau de Groot Volker heeft ruime ervaring in het adviseren op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming. Dit omvat zowel het beoordelen van bijvoorbeeld bouwplannen en de verwachte verkeersgeneratie als het bepalen van doorstromingsmaatregelen op een traverse.

VRI Verkeersregelinstallaties

Gevaarlijke, drukke kruispunten of oversteekplaatsen veiliger maken ? Wachtrijen en wachttijden en verkeersstromen voor weg­gebruikers optimaliseren. Verkeersregelinstallaties bieden uitkomst. Bureau de Groot Volker adviseert de meest efficiënte verkeerstechnische inrichting.

Onderzoek
 • Kruispuntstromen
 • Routeonderzoek
 • Wachttijdonderzoek
 • Roodlichtnegatie
 • Doorstroming
 • Verkeers(on)veiligheidsanalyse
Beleid
 • Onderhoudsbeleid
 • Kruispuntanalyse
 • Afweging kruispuntvormen
 • Criteria voor plaatsing van verkeerslichten
Ontwerp
 • Regeltechnische randvoorwaarden
 • Functionaliteiten verkeersregelinstallatie
 • Functionaliteiten per vervoerwijze
 • Kruispuntontwerp
Regelstrategie
 • Prioritering vervoerswijzen
 • Toetsing regelstrategie
 • Dynamisch verkeersmanagement en regelscenario’s
Realisatie & Communicatie
 • Informatievoorziening
 • Begeleiding uitvoering
 • Omleidingroutes
 • Afname regelinstallaties (FAT/SAT)
Beheer
 • Verkeerskundig beheer en onderhoud
 • Vervangingsschema