Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Ontwerp openbare ruimte

De vormgeving van de openbare ruimte kan van grote invloed zijn op het gedrag van verkeersdeelnemers. Daarom is aandacht nodig voor een goede inrichting. Deze inrichting beperkt zich niet alleen tot de verkeersruimte, maar moet breder worden bekeken

Breed perspectief

Openbare ruimte en weginrichting is meer dan alleen een verkeerswereld. De omgeving is van grote invloed op het ontwerp en het toekomstige gedrag van de weggebruikers.

Daarnaast speelt vooral ‘logica’ een belangrijke rol in ons wegontwerp. De stedenbouwkundige, planologische en verkeerskenmerken vormen samen de basis voor een goed ontwerp.

Op het gebied van verkeersontwerp zijn wij thuis in de verschillende fasen tot de realisering:

Initiatieffase
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Programma van eisen
Onderzoek
 • Verkeersstromen
 • Routeonderzoek
 • Doorstroming
 • Verkeers(on)veiligheidsanalyse Ontwerp
Ontwerpverkenning/Schetsontwerp
 • Verkeerskundig ontwerp
 • Verkeerstechnisch ontwerp / Bestektekeningen
Voorbereiding realisatie
 • Bestek
 • Begeleiding bij aanbesteding
 • Communicatie
 • Informatieavonden
Beoordeling
 • Verkeerskundige beoordeling
 • Rijcurvesimulatie