Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Parkeerbeleid

Voor diverse problemen kan advies nodig zijn. Bijvoorbeeld een tekort aan parkeerplaatsen, of een onbalans tussen de beoogde doelgroep en de daadwerkelijke gebruikers van de parkeerplaatsen. Een goed parkeerbeleid kan hieraan sturing geven. Onze adviseurs bieden u graag een goed en helder advies.

Diensten

Onderzoek
 • EnquĂȘtes
 • Veldwerk
 • Analyse
 • Monitoring
Strategie, beleid en planvorming
 • Parkeervisies en parkeerbeleidsplannen
 • Haalbaarheidsstudies
 • Parkeernormen
 • Parkeerbalansen
 • Parkeerverwijzing
 • Fietsparkeren
Uitvoering en beheer
 • Implementatie van parkeerbeleid en maatregelen
 • Parkeerbeheer en parkeermanagement