Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Tracéontwerp

Naast kruispuntontwerpen verzorgt Bureau de Groot Volker ook de ontwerpen van wegvakken. Naar aanleiding van een onderzoek maken wij een compleet tracéontwerp.

Gedragen ontwerp

Een gedragen ontwerp vinden wij belangrijk. Daarom hechten wij grote waarde aan de input van belanghebbenden en andere partijen. Onze adviseurs zijn goed in staat om de verkeerskundige uitgangspunten te verantwoorden tijdens bijvoorbeeld presentatieavonden.

Error in my_thread_global_end(): 1 threads didn't exit