Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Fietsverkeer analyse

De fiets is het milieuvriendelijke alternatief op afstanden tot 10 kilometer. Daarmee vormt het tevens een belangrijk onderzoeksveld.

Onderzoek wordt verricht naar o.a. gebruikte fietsroutes, fietsongevallen en fietsbewegwijzering.

Analyse

Onderzoek

Voor de inventarisatie van kansrijke fietsroutes worden onder andere "binnen" en "buiten"inventarisaties uitgevoerd. Knelpuntenkaarten worden opgesteld om problemen overzichtelijk weer te geven.

Bureau de Groot Volker stelt hieruit maatregelenkaarten op. Ons bureau heeft de verkeerskundige expertise en kan dit tot op besteksniveau voor u uitwerken. In samenwerking met een civieltechnisch bureau worden pasklare oplossingen aangereikt.

Error in my_thread_global_end(): 1 threads didn't exit