Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

GIS op verkeerskundig gebied

Bureau de Groot Volker maakt gebruik van GIS bij het uitvoeren van onderzoek en in de advisering op het gebied verkeer en vervoer. Overzichtelijke kaarten bieden in één oogopslag zeer veel informatie. Onze klanten geven aan dat zij hierdoor vaak over meer overtuigingskracht beschikken.

GIS voor verkeerskundige analyses

Geografische Informatie Systemen (afgekort: GIS) vormt met name op verkeerskundig gebied een nuttig instrument voor diverse analyses.

GIS presentaties

Met behulp van GIS kunnen de resultaten van parkeer- of verkeersonderzoeken visueel worden gepresenteerd op een geografische ondergrond (in plaats van in tabelvorm). Eén blik op de totaalkaart levert snel inzicht op in waar de knelpunten zich bevinden. Dit is bijzonder waardevol bij bijvoorbeeld presentaties aan het gemeentebestuur of aan derden.

Analyse geografisch gepresenteerd in GIS

Doordat gegevens visueel en geografisch gepresenteerd worden kunnen nieuwe inzichten ontstaan, doordat de ruimtelijke verbanden zichtbaar worden gemaakt. Ook zijn uitgebreidere GIS-analyses mogelijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van ruimtelijke componenten. Hierbij valt te denken aan invloedsgebieden, afstanden, kortste routes, etc. Een voorbeeld hiervan is ook onze toepassing voor bewegwijzering.