Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Verkeersonderzoek en -advies

Verkeer en vervoer is een dynamisch vakgebied. Verschillende maatschappelijke activiteiten zorgen voor verschillende wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte. Naast wonen, werken en recreëren speelt ook mobiliteit een belangrijke rol.

Voor het opstellen van verkeer- en vervoerbeleid is informatie en onderzoek nodig, hierin is Bureau de Groot Volker een gedegen partner.

Verkeerseducatie

Verkeer of verkeerseducatie op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, met als doel de verkeersveiligheid te vergroten. Kinderen zijn heel kwetsbaar in het verkeer. Wat kan de school bijdragen aan hun verkeersveiligheid?

Dat kan door leerlingen al vroeg wegwijs te maken in het verkeer. Door ze te leren hoe om te gaan met gevaarlijke verkeerssituaties en de verkeersregels uit te leggen. Hierdoor bereiden leerlingen zich beter voor op het verkeersexamen, maar leren ze vooral zelfstandigheid in het verkeer.

Om dit te bereiken heeft Bureau de Groot Volker de internetapplicatie VerkeersLokaal ontwikkeld.

Inmiddels maken honderden scholen in het land al gebruik van deze lokale educatiemethode. VerkeersLokaal. is lokaal georiënteerd en op maat gemaakt. De database met lokale en actuele vragensets breidt snel uit, steeds meer gemeenten worden toegevoegd en ook de mogelijkheden worden voortdurend uitgebreid.

Meten = weten

Dat is nog altijd ons devies. Een nauwkeurige onderbouwing van onze adviezen vinden wij belangrijk. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor een opzichzelfstaand onafhankelijk verkeerskundig onderzoek.

Snel en betrouwbaar

Snel, efficiënt en op uw wensen afgestemd: uw specifieke vraag staat centraal. Met onze kennis en ervaring proberen wij daar zo goed mogelijk op in te spelen. Met onze adviseurs en onze vaste pool van veldwerkers zijn wij in staat om op een flexibele en snelle manier verkeersonderzoeken uit te voeren.