Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Verkeerssituatie in quiz

Hoe kunnen kinderen zich het beste gedragen in alledaagse maar ook in bijzondere verkeerssituaties?

Allerlei verkeerssituaties worden behandeld in de verkeersquiz voor scholieren. Met herkenbare beelden uit de lokale verkeerssituatie.

 

Onderwijs en verkeersles

De "meest knellende" (lokale) verkeerssituaties voor schoolgaande kinderen in de eigen wijk en schoolomgeving, worden door VerkeersLokaal behandeld in een verkeerssituatiequiz.

VerkeersLokaal wordt ingezet in het onderwijs als toets van de verkeersregels en het verkeersgedrag. Maar ook als voorbereiding op het fietsexamen. Daarnaast dient het als extra toelichting op de daadwerkelijke verkeerssituaties die leerlingen tegenkomen in de woon- of schoolomgeving.

Resultaten meten

Naast de quiz voor de leerlingen is er op VerkeersLokaal een onderdeel voor de leerkracht die door middel van een wachtwoord is afgeschermd. Hiermee kan de leerkracht de resultaten van de leerlingen van seconde tot seconde bijhouden. De leerkracht heeft daarnaast real-time invloed op de verkeersituatie die de leerlingen in beeld krijgen en hierover een groepsdiscussie opstarten. Daarmee is VerkeersLokaal zowel individueel als klassikaal bijzonder goed in te zetten.

Voor de gemeente zijn er veelal verkeersveiligheidssubsidies beschikbaar. De tijdsbesteding voor de scholen en voor de gemeente om VerkeersLokaal te implementeren is minimaal. Als u ook voor uw school gebruik zou willen maken van VerkeersLokaal en een lokale vragenset voor uw gemeente zou wensen, kunt u contact opnemen met Bureau de Groot Volker, of met de verkeersveiligheidsambtenaar van uw gemeente.

Info

Subsidie

Subsidieverstreking door de gemeente? Vraag het na bij de verkeersveiligheidsambtenaar.

Contactinformatie

Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren