Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Verkeerstellingen mechanisch en visueel

Concrete gegevens verzamelen van de verkeersdrukte. Door het verkeer te 'tellen' kan inzicht verkregen worden in het verkeer, in de hoeveelheid verkeer, de verdeling en de gereden snelheid.

Visuele tellingen

Wat gebeurt er bij een visuele verkeerstelling?

Bij een visuele kruispunttelling wordt al het verkeer dat een kruispunt passeert geregistreerd. Het betreft niet alleen een registratie van de doorsnede, maar alle verkeersbewegingen worden geregistreerd.

Hoe worden visuele tellingen uitgevoerd?

Visuele verkeerstellingen voeren wij uit met behulp van onze vaste pool veldwerkers. Onze veldwerkers hebben veel ervaring met het uitvoeren van verkeersonderzoeken en weten exact welke kwaliteit wij nastreven. Afhankelijk van de verkeersdrukte wordt het verkeer geregistreerd op telformulieren of op een tablet met speciaal hiervoor ontwikkelde software.

Op grote ingewikkelde kruispunten bestaat ook de mogelijkheid om met behulp van een camerasysteem het verkeer te registreren. Na afloop van de onderzoeksperiode wordt de benodigde data verwerkt.

Uw vraag – uw resultaat

Met visuele verkeerstellingen is veel data over het verkeer op een locatie te verkrijgen. Uw specifieke vraag is daarom van belang om een specifiek resultaat te krijgen. Enkele mogelijkheden van resultaten uit visuele verkeerstellingen:

  • Intensiteit van verschillende categorieën weggebruikers (gemotoriseerd verkeer, bromfietsers, fietsers, voetgangers)
  • Een onderscheid van motorvoertuigen naar lichte-, middelzware en zware- motorvoertuigen.
  • Een onderscheid naar de verschillende kruispuntstromen.
  • Tabellen met onderzoeksgegevens in verschillende tijdsblokken.
  • Drukste uur in de spitsperiode.
  • Samenvatting van de geregistreerde intensiteiten.
  • Visualisaties van de geregistreerde kruispuntstromen.
  • Daarnaast behoren specifieke verkeersonderzoeken naar bijvoorbeeld vracht- en of landbouwverkeer tot de mogelijkheden.