Spoorstraat 11 | 6953 BW Dieren | tel: 0313 - 496 816
info@verkeersonderzoek.nl | www.verkeersonderzoek.nl

Verkeersveiligheid duurzaam!

Diverse studies op het gebied van duurzaam veilig, ongevallenanalyses, toetsen van de weginrichting etc. worden door Bureau de Groot Volker verricht.

Zowel de infrastructurele kant als de beleidskant, gedragsbe√Įnvloeding en educatie komen in deze uitgewerkte studies aan bod.

Draagvlak verkeersveiligheid

Landelijke en gemeentelijke beleidsmakers streven naar draagvlak bij het grote publiek of bij specifieke doelgroepen op het terrein van verkeersveiligheid.

Maatregelen

Bureau de Groot Volker zoekt oplossingen / maatregelen die (aantoonbaar) verkeersveiligheid bevorderen.

Acceptatie maatregelen overheid bij verkeersdeelnemers

Wanneer een maatregel bij een te grote groep verkeersdeelnemers op weerstand stuit, bestaat de kans dat deze groep zich organiseert en een beweging tegen de genomen maatregel op gang brengt. Hierdoor kan het totale effect van de maatregel worden ondermijnd.

Voor implementatie van een maatregel is draagvlak nodig. Bureau de groot Volker onderzoekt de effecten van voorgenomen maatregelen en adviseert eventueel voor alternatieven.

Diensten

Onderzoek
  • Ongevallenanalyse
  • Wegbeeldbelevingonderzoek
Strategie, beleid en planvorming
  • Toets op vigerend verkeers(veiligheids)beleid
  • Fietsveiligheidsplan
Uitvoering en beheer
  • Implementatie van verkeersveiligheidsbeleid en maatregelen