Evaluatie en advies parkeerbeleid

Wij helpen gemeenten graag met het evalueren van het parkeerbeleid. Bureau de Groot Volker heeft veel ervaring met parkeeronderzoeken en het interpreteren van deze gegevens. Bureau de Groot Volker inventariseert het parkeerbeleid en beoordeeld deze vervolgens met behulp van de parkeeronderzoeksresultaten. Daarbij letten wij op beleidsinstrumenten zoals doelgroepenbeleid, bepalen van de parkeercapaciteit, vormen van regulering, parkeerverwijzing en communicatie. Wij hebben verschillende parkeerexperts in dienst om u te helpen met een toekomstbestendig parkeerbeleid.

Beoordeling parkeren bouwplan

Voor het realiseren of wijzigen van een gebouw/woning is het vaak noodzakelijk om een parkeerbalans berekening uit te voeren. Met behulp van een parkeerbalans kan worden aangetoond of een bouwplan voorziet in voldoende parkeerruimte. Gemeenten stellen in de parkeernormen vast aan welke parkeereis een bouwplan moet voldoen. Bureau de Groot Volker kan u helpen het opstellen van een parkeerbalans. Voor een parkeerbalans inventariseren wij de parkeervraag en het parkeeraanbod. Wanneer de parkeervraag volgens de parkeereis uit de parkeernormen niet kan worden opgevangen, kunnen wij u helpen met de benodigde vervolgstappen. Parkeernormen geven het aantal parkeerplaatsen aan dat niet mag worden overschreden.

Meer parkeeradvies

  • Evaluatie parkeerbeleid

  • Advies toekomstbestendig parkeerbeleid

  • Parkeerbalans

  • Nota parkeernormen

  • Verkeersbesluit

  • Parkeerverordening

  • Uitvoeringsplannen

  • Beleid ten aanzien van oplaadpunten

Wilt u graag meer informatie over een parkeeradvies neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Leeg parkeerterrein