De expert in verkeersadvies

Bureau de Groot Volker levert eigentijdse, gedegen oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, verkeer en vervoer. Vakinhoudelijk onderbouwd met heldere conclusies en aanbevelingen. Of u nu een uitgebreid beleidsplan of een kort en krachtig advies wilt,  wij zijn u graag van dienst.

Onze producten & diensten:

Verkeersveiligheid

Bureau de Groot Volker werkt actief aan het optimaliseren van verkeersveiligheid.

Wanneer er ergens een verkeersveiligheidsknelpunt optreedt, zoeken wij naar oplossingen. Deze kunnen gezocht worden op verschillende niveaus. Een betere voorlichting aan een bepaalde groep verkeersdeelnemers bijvoorbeeld, maar ook infrastructurele maatregelen behoren tot de mogelijkheden.

Dit zijn maar een paar voorbeelden waaraan gedacht kan worden om de verkeersveiligheid te vergroten.

Conflictobservatie fietsverkeer

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid en doorstroming is essentieel voor het goed functioneren van het wegennet. Bureau de Groot Volker heeft ruime ervaring in het adviseren op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming. Dit omvat zowel het beoordelen van bijvoorbeeld bouwplannen en de verwachte verkeersgeneratie als het bepalen van doorstromingsmaatregelen op een traverse.

Visualisatie verkeersstromen

Parkeren

Voor diverse problemen kan advies nodig zijn. Bijvoorbeeld een tekort aan parkeerplaatsen, of een onbalans tussen de beoogde doelgroep en de daadwerkelijke gebruikers van de parkeerplaatsen. Een goed parkeerbeleid kan hieraan sturing geven. Onze adviseurs bieden u graag een goed en helder advies.

Uw partner in parkeren!

Goed inzicht in het aanbod en gebruik van parkeergelegenheid is een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren, onderbouwen en evalueren van parkeerbeleid. Het is daarom erg belangrijk dat het parkeeronderzoek goed wordt uitgevoerd en een grote betrouwbaarheid kent.