“Leren in het verkeer aan de hand van een praktische verkeersroute”

VerkeersLokaal is een online verkeerseducatieprogramma voor bovenbouwleerlingen van de basisschool en voor brugklassers in het voorgezet onderwijs. Het is een aantrekkelijk en herkenbaar programma door verkeersvragen over foto’s uit de eigen woonomgeving. Belangrijke onderdelen in Verkeerslokaal zijn de lokale verkeersquiz, de woon- schoolroutes en een priksysteem waar gevaarlijke punten kunnen worden aangegeven door leerlingen. De punten die door veel leerlingen als moeilijk of gevaarlijk worden ervaren worden teruggekoppeld aan de gemeente.

Lokale verkeersquiz

Verkeerslokaal onderscheidt zich van andere programma’s door de inzet van een op maat gemaakte lokale verkeersquiz. Voor deze verkeersquiz worden foto’s gemaakt met leerlingen die aan het programma meedoen. Dit zorgt voor een grote herkenbaarheid en een groter leervermogen, doordat opgedane kennis direct in de eigen omgeving wordt toegepast.

Praktische verkeersles

Door leerlingen te leren hoe om te gaan met gevaarlijke verkeerssituaties en de verkeersregels uit te leggen en dit te oefenen in de eigen omgeving zijn leerlingen beter voorbereid  op zelfstandige verkeersdeelname. Daarom is een praktische verkeersles met een op maat gemaakte route in de eigen schoolomgeving een belangrijk onderdeel van Verkeerslokaal.

Van 8 naar 1

Verkeerslokaal is uitermate geschikt om in te zetten bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Juist in de eerste maanden van het schooljaar zijn er relatief veel ongelukken met brugklassers. Verkeerslokaal helpt leerlingen zich voor te bereiden op een verkeersveilige overstap naar het voortgezet onderwijs.

Lees alle informatie op de website Verkeerslokaal

Verkeerslokaal