Voertuiganalyse 

Bureau de Groot Volker maakt gebruik van scanauto’s voor de uitvoering van parkeeronderzoeken. Hierdoor is het eenvoudig om het parkeeronderzoek uit te breiden met een analyse naar de voertuigkenmerken. Hiermee kan onder andere worden achterhaalt hoeveel benzine, diesel, gas, elektrisch of hybride voertuigen geparkeerd staan in het onderzoeksgebied. Op basis hiervan kan beleid worden gemaakt op bijvoorbeeld het gebied van laadpalen. Ook kan het effect van de invoering van bijvoorbeeld een milieuzone worden bepaald.

Wilt u graag meer informatie over een analyse naar voertuigkenmerken neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Digitale basiskaart parkeren

Uitvoering met elektrische scanauto mogelijk

Parkeeronderzoek

Met behulp van de gedigitaliseerde parkeergelegenheden kan Bureau de Groot Volker op een efficiënte manier parkeeronderzoeken uitvoeren met scanauto.

Data-analyse

Met behulp van de scanauto-data kunnen analyses worden gedaan naar de motieven, duur, herkomst en kenmerken van geparkeerde voertuigen.

Parkeerbeleid

Met behulp van de resultaten kan het parkeerbeleid in gemeenten verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast bied de data mogelijkheden voor milieu beleidskeuzen om mogelijke duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.