Wie parkeert er in de straat?… Bewoner, werknemer of bezoeker

In aanvulling op een parkeerdrukonderzoek kan onderzoek worden gedaan naar de parkeermotieven van de parkeerders (bijv. wonen, werken/lang parkeerder, bezoeken/kort parkeerder).  Deze methode is onder meer te gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in het feitelijke gebruik van parkeerplaatsen en in het verloop van de parkeerbehoefte en-motieven gedurende de dag. Daarnaast kan deze methode worden gebruikt voor het bepalen van de trend in het gebruik van parkeervoorzieningen en afstemmen van de parkeercategorieën op de parkeerbehoefte. Met inzicht in de parkeermotieven kan een betere inschatting worden gedaan naar de effecten van veranderingen in de parkeervraag. Een parkeermotiefonderzoek is dus uitermate geschikt om de gevolgen van de invoering van parkeerregulering te bepalen.

Wilt u graag meer informatie over een parkeermotiefmeting neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

GIS visualisatie parkeermotiefmeting

Parkeeronderzoek

Met behulp van de gedigitaliseerde parkeergelegenheden kan Bureau de Groot Volker op een efficiënte manier parkeeronderzoeken uitvoeren met scanauto.

Data-analyse

Met behulp van de scanauto-data kunnen analyses worden gedaan naar de motieven, duur, herkomst en kenmerken van geparkeerde voertuigen.

Parkeerbeleid

Met behulp van de resultaten kan het parkeerbeleid in gemeenten verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast bied de data mogelijkheden voor milieu beleidskeuzen om mogelijke duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.