Parkeeronderzoek

met scanauto

Parkeerdrukmeting

Parkeermotiefmeting

Parkeerduurmeting

Parkeerinventarisatie

GIS Visualisaties

Parkeeronderzoek

met veldwerker

Parkeeronderzoek2024-05-07T14:40:01+01:00

De expert in parkeeronderzoek

Bureau de Groot Volker heeft uitgebreide ervaring met het adviseren over parkeerbeleid.
Dataverzameling staat daarbij voorop. Wij kunnen data verzamelen over onder andere parkeerdruk, -motief en -balans.

Parkeerprobleem

Veel woongebieden kampen met een hoge parkeerdruk. Dit komt omdat het autobezit per huishouden is toegenomen, maar de ontwikkeling van het aantal parkeerplaatsen is achtergebleven.

Bewoners ergeren zich aan het gebrek aan parkeergelegenheid en die hoge parkeerdruk zorgt voor verkeersoverlast. Wij bieden uitkomst!

Een goed inzicht in het aanbod en in het gebruik van parkeergelegenheden is belangrijk voor het onderbouwen en evalueren van een parkeerbeleid. Betrouwbaar onderzoek is daarbij van groot belang.

Wij werken al jaren succesvol samen met verschillende opdrachtgevers als het gaat om het uitvoeren en analyseren van parkeeronderzoeken.

Scanauto

Effectief parkeeronderzoek: de scanauto!

Dankzij de camera’s met kentekenherkenning op onze scanauto’s en onze in-huis ontwikkelde verwerkingssoftware kunnen wij nauwkeurig, snel en betrouwbaar de juiste gegevens leveren.

Klachten over parkeren

“Als ik wil wandelen in het natuurgebied kan ik niet parkeren omdat de parkeerplaats vol is. Vanwege de natuur is uitbreiding van de parkeerplaats niet mogelijk.”

“Wanneer ik naar de wedstrijd ga, moet ik mijn auto kilometers verderop zetten omdat alles vol staat. Ik kom er voor mijn ontspanning, maar nu moet ik lopen en lijkt het alsof IK de sporter ben.”

“Mijn dochter ging onlangs uit huis en toen we meubels wilden halen konden we de auto nergens kwijt. Hier moet echt wat aan gedaan worden!”

“Ik woon in de stad en de parkeerplaatsen staan zo vol dat er nu auto’s voor mijn deur staan. Ik kan niet meer bij mijn eigen huis!”

Nieuws:

Vexpan congres 12 oktober 2023

Bureau de Groot Volker gaat op het Vexpan congres op 12 oktober een sessie verzorgen over het verzamelen van parkeerdata met een scanauto.  Parkeerdruk, parkeermotief, parkeerduur en turnover per parkeervak verzamelen met een veldwerker is uit de tijd. Data wordt steeds belangrijker en hoe kunnen we deze beter presenteren zonder de saaie tabellen. Trends over jaren en toekomst in [...]

Meer Berichten Laden

Onze producten & diensten:

Parkeerdrukonderzoek

Bij een parkeerdrukonderzoek wordt, per onderzoekstijdstip, het aantal geparkeerde voertuigen in het onderzoeksgebied geteld. Hieruit komt naar voren wanneer de parkeervraag het hoogst is. Door de parkeervraag te vergelijken met het parkeeraanbod is de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen te bepalen. De onderzoeksresultaten presenteren wij in een bondige rapportage aan de hand van tabellen en visualisaties. De analyse die daar op volgt geeft een overzichtelijk beeld van de parkeersituatie in het onderzoeksgebied. Deze methode is onder meer te gebruiken voor het lokaliseren van parkeerproblemen, in kaart brengen van de omvang en de duur van parkeerproblemen. Daarnaast kan deze methode worden gebruikt voor het onderbouwen van een parkeereis bij bouwplannen en het onderbouwen van parkeerbeleid.

Parkeercapaciteit

Aantal beschikbare parkeerplaatsen

Parkeerdruk

Aantal geparkeerde voertuigen

Bezettingsgraad

Percentage bezette parkeerplaatsen

Scanauto aan het meten

Parkeermotiefonderzoek

In aanvulling op een parkeerdrukonderzoek kan onderzoek worden gedaan naar de parkeermotieven van de parkeerders (bijv. wonen, werken, bezoeken). Met inzicht in de parkeermotieven kan een betere inschatting gedaan worden naar de effecten van veranderingen in de parkeervraag. Deze methode is onder meer te gebruiken voor het verkrijgen van inzicht in het feitelijke gebruik van parkeerplaatsen en in het verloop van de parkeerbehoefte en-motieven gedurende de dag. Daarnaast kan deze methode worden gebruikt voor het bepalen van de trend in het gebruik van parkeervoorzieningen en afstemmen van de parkeercategorieën op de parkeerbehoefte.

Nachtperiode

Registratie van het grootste aandeel bewoners

Dagperiode

Registratie van het grootste aandeel werkers

Weekend

Registratie van het grootste aandeel bezoekers

“Parkeerradar” Online dashboard resultaten

Parkeerduuronderzoek

Bij een parkeerduuronderzoek worden op verschillende tijdstippen de kentekens van geparkeerde voertuigen geregistreerd. Een vergelijking van de kentekens op de verschillende registratiemomenten biedt inzicht in de parkeerduur van de voertuigen. Deze methode is onder meer te gebruiken voor het opstellen en evalueren van het parkeerbeleid.

Herkomstanalyse

Op basis van een lijst met geparkeerde voertuigen kan Bureau de Groot Volker voor de overheid herkomst analyses uitvoeren. Geanonimiseerd op postcodeniveau is middels een GIS-analyse in beeld te brengen waar parkeerders vandaan komen. De meest gebruikte categorieën hierbij zijn: herkomst zelfde straat, herkomst zelfde buurt, herkomst zelfde stad en rest van parkeerders. De herkomstanalyse kan worden gecombineerd met een parkeermotiefonderzoek (bijvoorbeeld: alleen de herkomst van langparkeerders). Dit kan helpen bij het bepalen van een geschikt parkeerbeleid in straten, buurten en/of wijken.

Betalingsbereidheid

Een steekproefsgewijs onderzoek naar de aanwezigheid en geldigheid van de betalings- en vergunningsbewijzen in voertuigen levert nuttige informatie op voor de handhaving van bijvoorbeeld een betaald parkeren regime.

Klanttevredenheid

De beleving van de parkeerder is voor het functioneren van het parkeerregime van groot belang. Een klanttevredenheidsonderzoek levert inzicht op hoe de parkeerder de parkeersituatie ervaart. Dit doen wij vaak door het aanspreken van parkeerders en een korte enquête af te nemen.

Digitaliseren parkeerplaatsen GIS

“Basiskaart parkeren”: de nieuwe digitale basis voor parkeren

GEO-data speelt een steeds belangrijkere rol bij het monitoren en analyseren van de parkeersituatie. Voor het uitvoeren van digitale parkeeranalyses, zoals het controleren van geparkeerde voertuigen met scanauto’s, is het nodig om een goede digitale basiskaart te hebben. De scanauto maakt gebruik van GEO-systemen waarbij geparkeerde voertuigen op een digitale kaart worden geplaatst. Bureau de Groot Volker wil u graag helpen om deze digitale kaart op te stellen.

Meer informatie