Snel en betrouwbaar parkeeronderzoek met de scanauto

Bij een parkeerdrukonderzoek wordt, per onderzoekstijdsmoment, het aantal geparkeerde voertuigen in het onderzoeksgebied geteld. Hieruit komt naar voren wanneer de parkeervraag het hoogst is. Door de parkeervraag te vergelijken met het parkeeraanbod is de bezettingsgraad en restcapaciteit van de parkeerplaatsen te bepalen. De onderzoeksresultaten kunnen wij presenteren in een bondige rapportage aan de hand van tabellen en visualisaties. Deze visualisaties zorgen ervoor dat de huidige parkeersituatie in één oogopslag duidelijk is. Deze methode is onder meer te gebruiken voor het lokaliseren van parkeerproblemen, in kaart brengen van de omvang en de duur van parkeerproblemen. Daarnaast kan deze methode worden gebruikt voor het onderbouwen van een parkeereis bij bouwplannen en het onderbouwen van parkeerbeleid. Een parkeerdrukonderzoek geeft een overzichtelijk beeld van de parkeersituatie in het onderzoeksgebied.

Wilt u graag meer informatie over een parkeerdrukmeting neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Scanauto

Parkeeronderzoek

Met behulp van de gedigitaliseerde parkeergelegenheden kan Bureau de Groot Volker op een efficiënte manier parkeeronderzoeken uitvoeren met scanauto.

Data-analyse

Met behulp van de scanauto-data kunnen analyses worden gedaan naar de motieven, duur, herkomst en kenmerken van geparkeerde voertuigen.

Parkeerbeleid

Met behulp van de resultaten kan het parkeerbeleid in gemeenten verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast bied de data mogelijkheden voor milieu beleidskeuzen om mogelijke duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.