“VERKEERSKUNSTEN, GEEN KUNST AAN!”

Met Verkeerskunsten worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.

Verkeerskunsten bestaat uit praktische verkeerslessen voor de groepen 1 tot en met 8 op het schoolplein en rondom de school. Leerlingen oefenen op praktische en uitdagende verkeersparcoursen. Deze parcoursen zijn ontwikkeld om deelname aan het echte verkeer in een veilige omgeving te oefenen.

Praktische verkeerslessen aan de hand van drie thema’s

De activiteiten en praktijklessen in Verkeerskunsten zijn ingedeeld aan de hand van drie hoofdthema’s:

  1. Lopen en oversteken (groep 1 t/m 4), met activiteiten zoals het lopen op de stoep, het lopen in de groep en de verschillende oversteeksituaties;
  2. Fietskunsten (groep 1 t/m 8), met activiteiten om de basisvaardigheden van het fietsen te oefenen;
  3. Fietskunsten in het verkeer (groep 5 t/m 8), met activiteiten om het deelnemen van de kinderen aan het echte verkeer als fietser te oefenen.

Verkeerskunsten is ontwikkeld door de Provincie Zuid-Holland in het kader van School op Seef. Bureau De Groot Volker is in verschillende andere provincies uitvoerder van het programma.

Meer informatie is te vinden op School op Seef.