Een goed ontwerp is nooit weg!

Of het nu gaat om een nieuwe inrichting of verbeteringen van een weg, kruising of bijvoorbeeld een busstation, Bureau de Groot Volker heeft de kennis en expertise in huis om de verkeersontwerpen te verzorgen. Een verkeersontwerp laat maatvoering en loop van wegen, fietspaden, tram-/busbaan en kruispunten zien. Naast het verzorgen van het ontwerp besteden onze verkeerskundigen veel zorg aan het te doorlopen proces. Samen met de opdrachtgever en belanghebbenden werken we aan een effectief ontwerp voor de (her)inrichting.

Een wegontwerp is een integrale opgave (statisch en dynamisch) waarin techniek, de openbare ruimte-elementen en het materiaalgebruik belangrijk zijn. In het ontwerp worden verkeersprognoses, verkeersveiligheid, bereikbaarheidsonderzoek en esthetica meegenomen.

Bureau de Groot Volker begeleidt waar nodig onderzoek naar bijvoorbeeld verkeersstromen en kan verder het hele ontwerpproces begeleiden. Onze ontwerpen worden altijd voorzien van een onderbouwende rapportage met de specifieke uitgangspunten, die wij van tevoren in overleg met de opdrachtgever vaststellen.

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever werkt Bureau de Groot Volker een ontwerp uit op basis van regie of op vaste prijs.

Meer verkeersontwerp

  • Schetsontwerp

  • Verkeerskundig ontwerp

  • Bestektekeningen

  • Rijcurvesimulatie

  • Ontwerp verkeersregeling installatie

Wilt u graag meer informatie over het maken van wegontwerp neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

CAD verkeersontwerp kruispunt

Schetsontwerp kruispunt