De expert in verkeersonderzoek

Verkeersonderzoek is geen doel op zich. Wel is gedegen en betrouwbaar meten van wat er op straat daadwerkelijk gebeurt een essentiële fase in veel verkeersplannen. Wij helpen u graag met actuele verkeersdata en de beleidsmatige interpretatie hiervan.

Klachten in het verkeer

“Doordat bij het kruispunt tegenover mijn huis veel fietsers afsnijden, heb ik al een aantal keer bijna een ongeluk gehad. Dit kan zo écht niet.”

“Als iedereen zich op de grote weg nou aan de regels hield vond ik het een stuk prettiger rijden.”

“Veel weggebruikers begrijpen de nieuwe situatie niet, er wordt zó vaak verkeerd gereden dat het onveilig wordt.”

Onze producten:

Verkeerstellingen

Voor het bepalen van de verkeersintensiteit, verkeerssamenstelling en intensiteit per rijrichting op een kruispunt, doorsnede of rotonde is een verkeerstelling een passende methode. Deze methode is onder meer te gebruiken voor de classificatie van wegen, het dimensioneren en kiezen van een verkeersontwerp.

U kunt bij Bureau de Groot Volker terecht voor de volgende typen verkeerstellingen:

Een telling met camerasysteem is een modern middel om verkeersstromen in beeld te brengen. Door middel van hightech verkeerstel-software kunnen we op een nauwkeurige manier nu ook voetgangers- en fietsbewegingen onderzoeken, naast de motorvoertuigen.

Het meten van verkeer met telslangen is een van de meest effectieve manieren om inzicht in het verkeer te krijgen. Door het uitvoeren van een mechanische verkeerstelling kan onderscheid worden gemaakt in de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en de snelheid van het verkeer per rijrichting.

Op het moment dat mechanische of camera verkeerstellingen niet de juiste nauwkeurigheid opleveren, maakt Bureau de Groot Volker gebruik van visuele tellingen. Bij een visuele telling worden onze vaste pool veldwerkers ingeschakeld om al het verkeer te registeren.

Onze compacte verkeerstel camera

Kentekenonderzoek

Voor het bepalen van bestemmingsverkeer, herkomstverkeer en doorgaand verkeer is het uitvoeren van een kentekenonderzoek de meest geschikte methode. Dit doen wij door het kenteken, de rijrichting en het passeermoment te noteren. Een kentekenonderzoek is te gebruiken voor het meten van de omvang van sluipverkeer, het verkrijgen van informatie over verkeersstromen en voor het bepalen van trajectsnelheden van verkeer.

Visualisatie herkomst en bestemming

Kruispuntanalyse

Uit de resultaten van kruispunttellingen ontstaat inzicht in de verkeersstromen op een kruispunt. Vervolgens maken wij een kruispuntanalyse. Aan de hand van deze analyse bepalen wij of er knelpunten worden verwacht op basis van een inrichtingsvoorstel. Hierbij wordt gelet op onder andere de verliestijden en oversteekbaarheid. Als er geen inrichtingsvoorstel is gepland, worden beargumenteerde aannames gedaan over de toekomst van de omgeving.

Verkeersveiligheidsonderzoek

Het observeren van verkeerssituaties is een vak apart. Bij de beoordeling van verkeerssituaties is een goede analyse van het weggedrag nodig. Een verkeersveiligheid observatie wordt uitgevoerd door een van onze adviseurs. Aan de hand hiervan kan de verkeersveiligheid van een verkeerssituatie worden bepaald.

Deze analyse geeft inzicht in de verkeersonveiligheid op een kruispunt of wegvak. Op basis van kenmerkende ongeval toedrachten kunnen knelpunten worden bepaald.

Door middel van enquête kan waardevolle informatie worden ingewonnen over verkeersveiligheid. Bureau de Groot Volker beschikt over een online applicatie genaamd ‘Puntenprikken’ waarmee op basis van exacte locaties op een digitale kaart de subjectieve verkeersonveiligheid kan worden geïnventariseerd.