Wat is de betalingsgraad van voertuigen in het betaald parkeren gebied?

Veel gemeenten beschikken over gereguleerde parkeergebieden. Om deze gebieden te monitoren wat betreft betalingen is een betalingsbereidheidsonderzoek een geschikte methodiek. Hiermee worden vragen beantwoord zoals: hoeveel parkeerders beschikken over een geldig parkeerrecht? Wat is de verhouding tussen de verschillende parkeerrechten? Komt dit overeen met de gegevens van de handhaving of is er ruimte om de handhaving gerichter in te zetten?

Een betalingsbereidheidsonderzoek achterhaalt dus de bereidheid van gebruikers op parkeerplaatsen om te voldoen aan het gevraagde parkeerrecht voor de desbetreffende parkeerplaats. Door de verschillende parkeerrecht mogelijkheden in beeld te brengen, deze te controleren tijdens de onderzoeksperioden op geldigheid en te kruizen met de parkeerdatabase, ontstaat inzicht in het gebruik van verschillende parkeerrecht/betaalmethoden en bereidheid tot betaling.

Wilt u graag meer informatie over het uitvoeren van een betalingsbereidheidsonderzoek neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816.

Digitale basiskaart parkeren

Elektrische scanauto

Parkeeronderzoek

Met behulp van de gedigitaliseerde parkeergelegenheden kan Bureau de Groot Volker op een efficiënte manier parkeeronderzoeken uitvoeren met scanauto.

Data-analyse

Met behulp van de scanauto-data kunnen analyses worden gedaan naar de motieven, duur, herkomst en kenmerken van geparkeerde voertuigen.

Parkeerbeleid

Met behulp van de resultaten kan het parkeerbeleid in gemeenten verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast bied de data mogelijkheden voor milieu beleidskeuzen om mogelijke duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.