Het wagenpark verandert, dat heeft invloed op onze openbare ruimte. Hoe spelen we daar goed op in? Wij kunnen mede inzicht verschaffen in wat een juiste locatie voor nieuwe laadpalen is. Waar staan de elektrische voertuigen en wat is de dichtstbijzijnde laadpaal op dat moment? Dat betekent echter niet dat deze ook altijd goed bereikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan barrières als water, spoorlijnen of parken.

Het ziet er wel leuk uit die hemelsbrede afstand, maar praktisch is het niet. Veel belangrijker is de loopafstand van de auto naar een laadpaal. Wanneer we uitgaan van een maximale afstand van 300 meter tot de dichtstbijzijnde laadpaal en we combineren dat met de geparkeerde elektrische auto’s dan zie je waar de lacunes zitten. Ook de aanwezigheid van het stroomnet is toe te voegen. Zo kan de keuze op een goed onderbouwde manier gemaakt worden.

Plaatsing laadpalen

Met behulp van de data van de elektrische voertuigen en de locatie van de bestaande laadpalen kan de plaatsing van nieuwe laadpalen beter worden onderbouwd.

Brandstoftype

Door de scanauto-data te combineren met de technische gegevens van de voertuigen kan Bureau de Groot Volker de brandstoftypen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het bepalen van milieuzones.

Milieu emissieklasse

Net als bij de analyse van de brandstoftypen kunnen we de emissie van voertuigen weergeven. Ook daarmee kan worden gestuurd in het milieubeleid van bijvoorbeeld een binnenstad.