Waar komen de voertuigen in de straat vandaan?

Op basis van een lijst met geparkeerde voertuigen kan Bureau de Groot Volker voor overheidsinstanties, zoals gemeenten, herkomst analyses uitvoeren. Geanonimiseerd op postcodeniveau is middels een GIS-analyse in beeld te brengen waar parkeerders vandaan komen. De meest gebruikte categorieën hierbij zijn: herkomst zelfde straat, herkomst zelfde buurt, herkomst zelfde stad en rest van parkeerders. De herkomstanalyse kan worden gecombineerd met een parkeermotiefonderzoek (bijvoorbeeld: alleen de herkomst van langparkeerders). Dit kan helpen bij het bepalen van een geschikt parkeerbeleid in straten, buurten en/of wijken.

Wilt u graag meer informatie over een herkomstanalyse neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Visualisatie parkeerherkomst

GIS visualisatie herkomstanalyse op gebiedsniveau

Parkeeronderzoek

Met behulp van de gedigitaliseerde parkeergelegenheden kan Bureau de Groot Volker op een efficiënte manier parkeeronderzoeken uitvoeren met scanauto.

Data-analyse

Met behulp van de scanauto-data kunnen analyses worden gedaan naar de motieven, duur, herkomst en kenmerken van geparkeerde voertuigen.

Parkeerbeleid

Met behulp van de resultaten kan het parkeerbeleid in gemeenten verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast bied de data mogelijkheden voor milieu beleidskeuzen om mogelijke duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.