Werken aan het kennisniveau rond verkeersonderzoek

Kwaliteit van data en informatie is bij onderzoeksbureaus Trajan en De Groot Volker van groot belang bij de onderzoeken die ze verrichten. Toch kan het wel beter, denken zowel Robbert Volker als Jacob de Vries. Met name de afname van kennis bij lokale overheden zien ze met lede ogen aan. "Het ambtenarenapparaat is minder [...]