Wat is de hoeveelheid doorgaand-, herkomst- en bestemmingsverkeer?

Voor het bepalen van bestemmingsverkeer, herkomstverkeer en doorgaand verkeer is het uitvoeren van een kentekenonderzoek de meest geschikte methode. Dit doen wij door statische ANPR-camera’s te plaatsen die het kenteken, de rijrichting en het passeermoment registreren. Een kentekenonderzoek is onder andere te gebruiken voor het meten van de omvang van sluipverkeer, het verkrijgen van informatie over verkeersstromen en voor het bepalen van trajectsnelheden van verkeer. Het is mogelijk om deze data te kruizen met de data voortgekomen uit een parkeeronderzoek met scanauto. Hierdoor kan naast de route die met het kentekenonderzoek wordt vastgesteld, ook de exacte parkeerlocatie hieraan worden toegevoegd.

Wilt u graag meer informatie over een kentekenonderzoek neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Schematische weergave kordon, herkomst- en bestemmingsonderzoek

Herkomst- en bestemmingsmatrix