Voor het bepalen van de verkeersintensiteit, verkeerssamenstelling en intensiteit per rijrichting op een kruispunt, wegvak of rotonde is een verkeerstelling een passende methode. Deze methode is onder meer te gebruiken voor de classificatie van wegen, het dimensioneren en het kiezen/toetsen van een verkeersontwerp.

U kunt bij Bureau de Groot Volker onder andere terecht voor de onderstaande typen verkeerstellingen.

Camera tellingen: meest optimaal voor kruispunt en rotonde tellingen

Een telling met een camerasysteem is een modern middel om verkeersstromen in beeld te brengen. Door middel van hightech verkeerstelling software kunnen we op een nauwkeurige manier naast motorvoertuigen, nu ook voetgangers- en fietsbewegingen onderzoeken. Ook is het mogelijk om de camerabeelden te gebruiken voor (conflict)observaties. Door een camerasysteem in te zetten in plaats van waarnemers op locatie, zijn beelden achteraf vaker te herhalen.

Mechanische tellingen: meest optimaal voor wegvak tellingen

Het meten van verkeer met telslangen is een van de meest effectieve manieren om inzicht in het verkeer te krijgen. Door het uitvoeren van een mechanische verkeerstelling worden onder andere de hoeveelheid verkeer, de samenstelling van het verkeer en de snelheid per rijrichting bepaald. Doormiddel van een mechanische telling kan de snelheid per voertuigklasse voor een langere meetperiode worden bepaald. Waar gekozen wordt om een snelheidsmeting uit te voeren, leveren wij standaard onder andere gegevens over de gemiddelde en V85 snelheid. Met behulp van deze gegevens en een programma van eisen kan een wegvak worden beoordeeld op doorstroming en verkeersveiligheid.

Visuele tellingen: meest optimaal voor complexe tellingen

In sommige gevallen zijn camera’s en/of mechanische verkeerstellers niet volledig toereikend voor de gestelde vraag. In dit geval zetten wij onze medewerkers in om ter plaatsen een schouw en/of tellingen uit te voeren.

Wilt u graag meer informatie over verkeerstellingen neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Onze compacte verkeerstel camera

Camera voor verkeerstellingen

Visualisatie kruispunttelling