Wat is de maximale wachtrijlengte in de spits bij een kruispunt?

Heeft u klachten over de doorstroming op een kruispunt, dan kunnen wij u helpen met een wachtrijmeting. Bureau de Groot Volker kan hiervoor de huidige verkeerssituatie in beeld brengen. Om een goed beeld te krijgen van de wachtrij wordt gedurende de spits een wachtrijmeting uitgevoerd. Een wachtrijmeting kan worden gecombineerd met een verkeerstelling om de betrouwbaarheid van de meting te bepalen. Daarnaast is een reistijdmeting een goede methode om te bepalen of de doorstroming op een langer traject wordt belemmerd. Een reistijdmeting wordt uitgevoerd binnen en buiten de spits om het verlies in reistijd te kunnen bepalen gedurende de spitsperiode. Met behulp van de verliestijden op een traject kan de ernst van een eventueel doorstromingsprobleem worden bepaald en vergeleken met andere locaties. Door locaties met elkaar te vergelijken kan een prioriteitenlijst worden gemaakt om de doorstromingsproblemen zo goed mogelijk aan te pakken.

Wachtrijmeting

Voor het bepalen van de wachtrijen worden trajecten opgedeeld in sectoren. Vervolgens wordt gedurende een meetperiode genoteerd tot waar de wachtrij vanaf een kruispunt terugslaat. Met behulp van deze gegevens kan mede worden bepaald of een aanpassing van het kruispunt noodzakelijk is voor een goede doorstroming.

Reistijdmeting

Een reistijdmeting kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een meting met een testvoertuig of vergelijking van de kentekens met passeertijden tussen verschillende meetpunten op bepaalde trajecten. Afhankelijk van de aanleiding en probleemstelling kunnen wij u adviseren in de optimale methode.  Met behulp van deze meting worden de doorrijtijden bepaald van trajecten. Door de doorrijtijden tijdens en buiten de spits te vergelijken kunnen de verliestijden worden bepaald.

Wilt u graag meer informatie over wachtrij- en reistijdmetingen neem dan contact op met onze experts via: +31 (0)313 – 496 816

Wachtrijlengte

Vertraging reistijdmeting