De Wilhelminaweg in Dieren, met links het terrein van de Gazelle fietsfabriek. De gemeente Rheden en steeds meer ondernemers en bewoners vinden het een goed idee om er een innovatieve fietsstraat van te maken.

De huidige ‘grijze’ Wilhelminaweg in Dieren kan economisch en toeristisch veel aantrekkelijker worden en ook beduidend verkeersveiliger als hij de functie van fietsstraat krijgt. Sterker nog, de insteek ‘fiets’ kan meerdere vakgebieden verbinden, om hier samen de meest innovatieve en veilige fietsstraat en fietsroute te ontwikkelen. Robbert Volker van Bureau de Groot Volker begeleidt twee afstudeerders die de potentiële effecten van een functiewijziging in beeld brengen. Ondertussen lopen de gemeente Rheden en steeds meer Dierense ondernemers en bewoners warm voor dit project.

Tekst: Nettie Bakker

Publicatie: Verkeer in Beeld

Wilt u meedenken over de Dierense ‘Fietsstraat van de toekomst?’ Neem contact op met Robbert Volker, Bureau de Groot Volker

Aan de Wilhelminaweg in Dieren is ook de Gazelle-fabriek gevestigd. Achter een traditionele gevel ontwikkelt zich een hypermoderne productfabriek. Gazelle zet volop in op de toekomst en heeft ook plannen voor de bouw van een experience center. Een bezoek van de koning aan de fabriek gaf aanleiding om een parkje aan de Wilhelminalaan een opknapbeurt te geven. Er werd zelfs een speciaal fietstestbaantje aangelegd voor de ‘grote dag’. Bureau de Groot Volker bevindt zich tegenover de fabriek. Het tijdelijke fietstraject ten behoeve van het koninklijk bezoek, bracht Robbert Volker op het idee om de mogelijkheden te onderzoeken van een structurele functiewijziging van deze grijze weg tot een fietsstraat.

Optimaal wegontwerp

De effecten van een functiewijziging van de Wilhelminalaan worden momenteel verkend onder de noemer van het project ‘Fietsstraat van de toekomst’. Volker: “Er zijn hiervoor twee studenten aan het werk van Windesheim en van NOVI-academie. Zijn werken aan een optimaal wegontwerp in het licht van de toekomst dat als praatstuk kan dienen om tot realisatie te komen”. Een van de studenten onderzoekt welke vernieuwende ontwikkelingen er nu al zijn in het verbeteren van de fietsvriendelijkheid en welke er misschien aankomen. Ook brengt hij in kaart wat de effecten zijn van fietsvriendelijke inrichtingen van wegen die vergelijkbaar zijn met de Wilhelminaweg. Volker: “Zo willen we te weten komen op welke manier de Wilhelminaweg, maar ook andere grijze wegen het best fietsvriendelijk kunnen worden ingericht.” De tweede afstudeerder werkt aan een concreet en optimaal ontwerp voor de Wilhelminaweg. Een ontwerp, waarin de ‘fietsstraat Wilhelminaweg’ onderdeel wordt van een langere fietsstraat van de toekomst: een economisch en toeristisch aantrekkelijke route, die de IJsseloever via het dorp verbindt met de Veluwe. De huidige route, hier de dorps-as genoemd, is nu nog ingericht voor het autoverkeer, stelt Volker, “maar in dit dorp haal je een visje, geen 20 kilo vis.”

Ondertunnelde traverse

Een reden te meer om nu te denken aan een fietsstraat en fietsroute is dat de provincie recent een ondertunnelde traverse van de N348 heeft opgeleverd die haaks op de Wilhelminaweg, richting het spoor loopt. De werkzaamheden aan deze provinciale verbindingsweg zijn nog niet overal klaar, waardoor de impact ervan op het netwerk en op het onderliggend wegennet nog niet worden gemeten, maar daarom is dit juist het moment om met een onderbouwd alternatief voor de omgeving van de tunnel te komen, vindt Volker.” Ik zou willen voorkomen, dat de gemeente pas over een aantal jaren gaat beslissen wat ze met de Wilhelminaweg en omgeving zou kunnen gaan doen. Of dat een tussentijdse aanpak van bijvoorbeeld de riolering tot een herinrichting zonder toekomstvisie leidt. Maak er desnoods een living lab van in aanloop naar een beslissing over de weg in de toekomst, daar kun je nu al mee beginnen. Ook kunnen we iedereen positief uitdagen met een challenge. Ik hoop dat verschillende onderzoeken of pilots naar de herinrichting van de Wilhelminalaan tot fietsstraat tot optimalisatie van het traverse-project kunnen leiden. Hiermee kunnen we aansluiten bij de lokale realiteit en de lokale behoeften en teven een steentje bijdragen aan de Global Goals.”

Pro-actiever denken

Volker hoopt met zijn initiatief vakmensen te inspireren om breder en pro-actiever te denken. “Kom uit je eigen hokje, kijk eens over de schutting, dan zie je meer mogelijkheden. Het gaat niet alleen om verkeer en wegontwerp. Het gaat ook om hospitality en technologie. Is er bijvoorbeeld niet een slimmere manier om fietsen op slot te zetten en te ontsluiten, anders dan steeds meer zwaardere fietssloten te ontwikkelen?” Van een proefbaantje voor de koning op de Wilhelminaweg, droomt Robbert Volker van een proefbaan voor heel Dieren en de gemeente Rheden.

Mooiste plekjes

Het concepttracé is in de maak, besluit Volker. De fietsstraat zal vanaf de IJssel via een Dierens horecaplein naar het bosgebied gaan lopen. “De bedoeling is om de mooiste plekjes van Dieren aan te haken met fietsvriendelijke en veilige verbindingen naar het Apeldoorns-Dierens Kanaal en het achterliggende Veluwezoom natuurgebied. Aan het plan zal in de komende jaren gezamelijk worden gewerkt met ondernemers, overheid, onderwijs en omwonenden. En, belangrijk is dat naast de civieltechnische en verkeerskundige invalshoek ook natuur, economie, toerisme, recreatie, sport en gezondheid worden betrokken.”