De laatste jaren zijn er grote sprongen gemaakt in de parkeeronderzoeksmethodiek. De ontwikkeling en inzet van ANPR-parkeeronderzoek heeft hieraan bijgedragen. ANPR-parkeeronderzoek geeft nieuwe mogelijkheden. Vooral de nauwkeurigheid en snelheid, dankzij het gebruik van exacte GPS-registratie, is verrassend. Bovendien zijn die registraties vrijwel foutloos. Elk kenteken wordt gewoonweg geregistreerd met een hoge betrouwbaarheid. De resultaten blijken zeer geschikt te zijn voor de opzet van een dynamisch parkeersimulatiemodel.

Publicatie: Parkeer24

Door de digitale parkeerdata uit ANPR-parkeeronderzoeken te combineren met de mogelijkheden van een dynamisch parkeersimulatiemodel zijn parkeervraagstukken op een efficiënte en slimme manier te analyseren en te vertalen naar beleidsadvies.

Hoe werkt een parkeersimulatiemodel?

De basis voor de software van dynamische parkeersimulaties is ontwikkeld op de universiteit van Nijmegen en Tel Aviv. Inmiddels is het simulatiemodel totaal vernieuwd en geactualiseerd. De werking van het model is globaal te vergelijken met de werking van een verkeersmodel of micro-verkeerssimulatie. In deze modellen wordt een wegennetwerk doorgerekend en geanalyseerd en bepaald of de aanleg van nieuwe wegen of kruispunten helpt om het verkeer beter te verwerken.

Het parkeermodel simuleert in drie stappen het parkeerproces dat elke automobilist doorloopt.
Stap 1: beoordelen van het aanbod lege parkeerplekken bij het naderen van de bestemming
Stap 2: doorrijden of parkeren, afhankelijk van de drukte
Stap 3: zoeken in de omgeving van de bestemming naar een parkeerplek, nadat de bestemming is bereikt, de automobilist maakt dan deel uit van ‘het zoekverkeer’

Het model is zogenaamd ‘agent based’. Dit betekent dat elke automobilist door een agent in het gebied van onderzoek op microschaal wordt gerepresenteerd. Door simulaties met verscheidene agents is het mogelijk gelijktijdige operaties en interacties van meerdere automobilisten te simuleren, om de parkeergedragingen in verschillende situaties weer te geven.

Het is nu zaak de startcondities van de agents te bepalen, zoals hun aantal, hun bestemming en parkeerduur. Hier biedt ANPR parkeeronderzoek uitkomst. Elk voertuig heeft immers een motief en als extraatje zijn de locaties van de parkeerplekken bekend.

Wat kan je met een parkeersimulatiemodel?

Casus: winkelcentrum Kronenburg

Winkelcentrumgebied Kronenburg en het omliggende woongebied in Arnhem zijn momenteel niet meer dan een steenachtige omgeving. Bij de gemeente leeft de wens om daar waar mogelijk een vergroening door te voeren. Dat zou kunnen door ongebruikte of incidenteel gebruikte parkeerplaatsen op te heffen of door parkeerterreinen samen te voegen. De onderzoeksvraag luidt: op welke locatie leidt het onttrekken van parkeergelegenheid tot het minste zoekverkeer?

Stap 1: nulmeting

  • ANPR-parkeeronderzoek geeft een exact beeld van de bezoeker en zijn motieven en van het parkeerplaatsaanbod op parkeervakniveau.
  • Deze motieven geven een beeld van de bestemmingen (winkels, kantoren, woonhuizen) en de parkeerduren.
  • Hieruit volgt het zoekverkeer op basis van de huidige situatie.

Stap 2: de verschillende scenario’s simuleren

  • We herhalen dezelfde simulatie maar dan zonder parkeerplekken op een bepaalde locatie. Voor elke locatie ontstaat ander zoekverkeer, de locatie met de kleinste toename ten opzichte van de nulmeting geniet dan de voorkeur.

Er wordt verwacht dat de behoefte aan parkeersimulaties de komende jaren zal toenemen. Bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe parkeergarages. Als er meerdere locaties voor een parkeergarage mogelijk zijn, dan zullen factoren als de bezettingsgraad in de garage en op straat belangrijke argumenten zijn in de besluitvorming.

Ook voor tijdelijke wijzigingen van de verkeerssituatie, zoals wegopbrekingen bij een bouwplaats, kan parkeersimulatie onderzoek uitkomst bieden. Wat gebeurt er met de bezittingsgraden in buurt, moeten er tijdelijke parkeerplaatsen komen, en zo ja waar? Ons parkeersimulatiemodel geeft hier meer inzicht in.

Voor nadere informatie:

Robbert Volker – verkeersonderzoek.nl & Robbert Bosman – parkeersimulaties.nl